Αρχική Σελίδα

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό χώρο της ψυχολόγου Βασιλικής Τουπαλή!

Η Βασιλική Τουπαλή είναι πτυχιούχος του Προγράμματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με αριθμό Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου 11475/ 20-12-2004. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση, στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (M.Ed. in Special Educational Needs) από το Παν/μιο Exeter της Μ. Βρετανίας, αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ( ΔΟΑΤΑΠ ).

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου και της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε το αναλυτικό βιογραφικό της Βασιλικής Τουπαλή.