Υπηρεσίες

Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα αποτελεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με δυσκολία/ελλείψεις σε διαφόρους τομείς της ανάπτυξης. Παράλληλα, στοχεύει στην έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση, διάγνωση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των δυσκολιών/ελλείψεων αυτών σε:

  • δυσλεξία
  • μαθησιακές δυσκολίες
  • διάσπαση προσοχής/ υπερκινητικότητα
  • νοητική καθυστέρηση
  • αναπτυξιακή καθυστέρηση
  • διαταραχές συμπεριφοράς

 

Το πρώτο στάδιο αποτελεί η αξιολόγηση της εκάστοτε περίπτωσης. Εάν πρόκειται για παιδί προσχολικής ηλικίας, χορηγείται και εφόσον ζητηθεί από τους γονείς το Άλφα – τεστ, το οποίο αφορά στη σχολική ετοιμότητα, κατά πόσον το παιδί είναι έτοιμο να παρακολουθήσει την Α’ Δημοτικού. Αναλόγως του αποτελέσματος, γίνεται παραπομπή σε παιδοψυχίατρο για πιθανόν αναπτυξιακή καθυστέρηση του παιδιού.

Εάν πρόκειται για παιδί σχολικής ηλικίας, αφού αξιολογηθεί το μαθησιακό επίπεδο του παιδιού, θέτονται οι στόχοι και ακολουθεί η αποκατάσταση. Κάθε μήνα θέτονται οι ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι. Ακολούθως, ανά 3μηνο γίνεται επαναξιολόγηση των πρωταρχικών στόχων και τίθενται νέοι στόχοι. Για παράδειγμα, ποιοι στόχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, ποιοι έχουν κατακτηθεί και ποιοι δεν έχουν επιτευχθεί.