Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 •  Απόφοιτη Τμήματος Ψυχολογίας Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών – Έτος Αποφοίτησης : 2003.
 • Master of Education in Special Educational Needs Παν/μίου Exeter( Αγγλίας ) – – Έτος Αποφοίτησης : 2005
 • Συμπληρωματική εκπαίδευση ( e- learning ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας με ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία(  Οκτώβριος 2010 – Απρίλιος 2011 ).
 • Κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

 

 • Εκπαίδευση στην εφαρμογή της Δομημένης Εκπαίδευσης TEACCH.
 • Εκπαίδευση στο Σύστημα Εναλλακτικής Επικοινωνίας PECS.

 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 • Επάρκεια χορήγησης των Κλιμάκων Νοημοσύνης Παιδιών και Εφήβων WISC-III.
 • Επάρκεια χορήγησης του Αθηνά-τεστ (Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης).
 •  Ελληνική Κλίμακας αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητας ( ΔΕΠ-Υ ).

 

Από το Σεπτέμβριο του 2006 εργάζομαι με παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέθοδοι:

 -Δομημένη Εκπαίδευση TEACCH.

 -Σύστημα Εναλλακτικής Επικοινωνίας PECS.

 -Κοινωνικές Ιστορίες (SocialStories).

 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες/Δυσλεξία
 • Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος
 • Συναισθηματικές Δυσκολίες παιδιών και εφήβων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες παιδιών και εφήβων
 • Σχολική μελέτη παιδιών δημοτικού σχολείου

 

 ( Παροχή υπηρεσιών σε κέντρα ειδικών θεραπειών και κατ’οίκον, παράλληλη στήριξη στο σχολικό πλαίσιο ).